TELEVİZYON OTİZMİ TETİKLER Mİ?

 Uzmanlar, henüz otizmin nedenini tam olarak bilememektedir. Otizmin, genetik bir rahatsızlık olduğundan şüpheleniliyor. Şu an, otizmin nedeni, tam olarak bilinmese de uzmanlar, çevresel faktörler, çevre kirliliği ve kimyasal maddelerin otizmi tetiklediğini düşünüyor.
 Otizmi tetikleyen bir diğer etken de, televizyon. Uzmanlara göre, özellikle 0-2 yaş arasındaki bebeklerin televizyon seyretmemesi gerektiğinin, altını çiziyor. Çünkü televizyondaki renkli uyaranlar, beyni çok fazla yoruyor. Bu da, bebeklik döneminden itibaren televizyon karşısında duran bir çocuğukta, sosyal uyaran eksikliğinden dolayı, zayıf göz kontağı, dikkat dağınıklığı ve sosyal iletişimde yetersizlik gibi otizm belirtilerini ortaya çıkarıyor.


OTİZM NEDİR?

Kişinin, çevresi ile sözel ya da sosyal bir şekilde ilişki kuramaması şeklinde görünen bir gelişimsel bozukluktur. Genel olarak, doğumdan itibaren ilk 3 yaş arası başlayan ve hayat boyu devam eden bir rahatsızlıktır. Erkek çocuklarda, kızlara göre daha sık rastlanır. Otizm ile birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite ve epilepsi gibi rahatsızlıklar da görülebilir. Otizmlilerin %70‘ inde zeka geriliği vardır, %10’ u üstün zekalıdır.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir çocuğa, otizm tanısı konulması için, aşağıdaki belirtilerden en az 5-6 tanesinin gözlemlenmesi gerekir.

 1. Göz teması kuramaz ya da kısıtlıdır.
 2. Adı ile seslenildiğinde, tepki vermez.
 3. Çevresi ile ilgilenmez.
 4. Aşırı hareketli ya da hareketsizdirler.
 5. Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.
 6. İnsanlarla iletişim kurmak yerine, cansız varlıklarla ilgilenirler.
 7. Konuşmaları ve ses tonları tek düzedir.
 8. Konuşmayı öğrenseler bile, hep aynı kelimeyi tekrar ederler.
 9. Düzen takıntıları vardır.
 10. Sürekli tekrarlayan hareketler yaparlar. Örneğin; el çırpma, kendi etrafında dönme, öne arkaya sallanma, kanat çırpma gibi.
 11. Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.
 12. Acıya karşı duyarsızdırlar.
 13. Kalabalık bir ortama girdiklerinde, aşırı tepki verip, korkabilirler.
 14. Normal öğrenme metodlarına, duyarsızdırlar.

OTİZM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Otizmde, erken teşhis büyük önem taşır. Otizmin, tamamen sonlandıran bir tedavisi yoktur. Fakat uygulanan eğitimler ve tedaviler sayesinde çocuğun, sosyal ve bireysel yetenekleri geliştirilebilir. Konuşma terapisi, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek için ve motor becerileri artırmaya yönelik terapiler uygulanır.
Otizm tedavisinde ebeveynin bilgilendirilmesi de çok önemlidir. Otizm hakkında ailelere bilgi ve destek veren sivil toplum kuruluşları vardır.

 Otizmin farkında olun. Bilinçli bir birey olursak, otizmli çocuklarımızı topluma kazandırabiliriz. Onların yanında olun.


Merve Yüzlü
Designed with by Way2themes | Distributed by Esin Akarsu